Door naar hoofdcontent

Colofon

Onze website www.promotique.nl wordt aangeboden door:

Vistaprint B.V.
Hudsonweg 8
5928 LW Venlo
Nederland
Fax: +31 (0)77 3874034
Contact: ga naar onze contact
Juridisch: legal.notices@vistaprint.com

Algemeen directeuren:

Sean Quinn

Handelsregister en btw-nummer:

Geregistreerd in Nederland onder het KvK-nummer: 12051083
Btw-identificatienummer in Nederland: NL812139513B01
Lees ons btw-beleid voor meer informatie over je btw-factuur en de btw die van toepassing is op de prijzen in het land waar je producten naar verzonden worden.

Klantcontact:

Hulp nodig? Bel ons op 077-808 03 20.
Onze klantenservice is beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 21:00 uur en op zaterdag van 09:00 tot 18:00 uur.

Informatie over beslechting van online geschillen:

De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen (ODR-platform): http://ec.europa.eu/odr. Wij zijn niet bereid een geschillenbeslechtingsprocedure te starten bij de SGC (Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken).

Intellectuele-eigendomsrechten

Elke vorm van reproductie, kopie of gebruik van onze octrooien, ontwerpen, handelsmerken (of een soortgelijk teken van onze handelsmerken) of enige andere inhoud zoals weergegeven op onze website, met inbegrip van enig deel daarvan, is strikt verboden zonder onze schriftelijke toestemming, behalve zoals bepaald in onze Algemene Voorwaarden.

Openbaarmaking van gegevens of andere wetshandhavingsverzoeken

Lees ons wetshandhavingsbeleid als u een wetshandhavings- of overheidsinstantie bent en een verzoek tot gegevensverstrekking of een ander soort verzoek wilt indienen om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek rechtmatig is en voldoet aan onze strenge eisen voor ondersteunende informatie en documenten (bijv. briefhoofd, gerechtelijk bevel of dagvaarding).